Başlıksız Belge
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Kararları
Yıllara Göre Meclis Kararları


Yıllara Tıklayarak Geçmiş Meclis Kararlarını İnceleyebilirsiniz

EYLÜL

 

KONU:Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27.08.2021 tarih ve 5292 sayılı Ek Bütçe yapılması hakkında yazısının görüşülmesi.

39 NUMARALI KARAR:

Görülen ihtiyaç üzerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine istinaden aşağıda belirtildiği şekilde ek bütçe yapılmasına, Teşvikiye Belediye Meclisinin 03.09.2021 günlü toplantısında karar verildi.

 

EKLENEN ÖDENEK 
  Mevcut Ödenek Aktarılan Ödenek Kalan Ödenek

06.07.07.02 Hizmet Tesisleri 

     

1.969.615,00 TL 750.000,00 TL 2.719.615,00 TL
 Toplam:   750.000,00.-TL

                                                           

YENİ GELİR
  Bütçeye Konan Ek Ödenek Toplam Öd.
800.06.01.09.99-Diğer Çeşitli
Taşınmaz Satış Gelirleri
199.650,00 TL 750.000,00 TL 949.650,00 TL
Toplam:   750.000,00.-TL

 

KONU:Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/08.2021 tarih ve E.5293 Sayılı hibe araç kabulü hakkında yazısının görüşülmesi.

40 NUMARALI KARAR:

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 16 ZN 900 plakalı 2007 model Hyundai Sonata marka aracın Belediyemize hibe alınması.

Belediye Başkanlığımızca vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla araç yetersizliğimizden dolayı Gemlik Belediye Başkanlığından talep edilen 1 adet binek tarzı 2007 model siyah renkli Hyundai Sonata marka hizmet aracının Belediyemize bedelsiz (hibe) olarak verilmesinin uygun görülmesi ile ilgili olarak,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85 inci maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilmiş, yapılan değişiklikle İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalle İdare Birliklerinin Taşıt Kanunu’na tabi olduğu, ancak İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü gereğince, 

Söz konusu 1 adet binek tarzı 2007 model siyah renkli Hyundai Sonata marka hizmet aracının Belediyemize bedelsiz (hibe) olarak kabul edilmesi ve “T” işaretli cetvelde gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KONU:Fen İşleri Müdürlüğü'nün 02.09.2021 tarih ve 12606 sayılı İmar Planı değişikliği hakkında yazısının görüşülmesi.

41 NUMRARALI KARAR:

Meclis gündemimizde olmamasına rağmen görüşülmesi lazım gelen Fen İşleri Müdürlüğü'nün 02.09.2021 tarih ve 12606 sayılı İmar Planı Değişikliği ile ilgili vatandaşların verdiği dilekçelerin görüşülmesi hakkında yazısı oy birliği ile gündeme alınmıştır.

Fen işleri Müdürlüğüne İmar planı değişikliği ile ilgili vatandaşların verdiği dilekçe üzerine cumhuriyet mahallesinde mevcut planda 0,30 olan taban oturumunun 0,40 olarak değiştirilmesi için İmar Planı çalışmalarının yapılmasına bir çekimser,dokuz kabul oyuyla, oy çokluğu ile Meclisimizce kabul edilmiştir.                                                                                                                                                   

--------
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye