Başlıksız Belge
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Kararları
Yıllara Göre Meclis Kararları


Yıllara Tıklayarak Geçmiş Meclis Kararlarını İnceleyebilirsiniz

TEMMUZ/OLAĞANÜSTÜ

KONU:Belediyemizin Çevre ve Meydan Düzenlemesi ile Ticari İş Yerlerinin Yapımı işi ile ilgili İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması ile ilgili görüşülmesi.

37 NUMARALI KARAR:

Çevre ve Meydan Düzenlemesi ile Ticari İşyerlerinin Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 880.000.-(sekizyüzseksenbinTürklirası) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa NURTEN’in  yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

KONU:Teşvikiye Belediyesi Personel Limited Şirketi ’nin 02 /08/2021 Tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi temsilen katılacak temsilcinin seçilmesi hakkında görüşülmesi.

38 NUMARALI KARAR:

Belediyemizin %100 hissesiyle sahip olduğu Teşvikiye Belediyesi Personel Limited Şirketinin 02/08/2021 Tarihinde yapılacak olan temsilci değişikliğinin gündem konularını içeren Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi 61285475334   T.C. No lu Murat GÖK'ün temsil etmesine, meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar vermiştir.

--------
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye