Başlıksız Belge
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Kararları
Yıllara Göre Meclis Kararları


Yıllara Tıklayarak Geçmiş Meclis Kararlarını İnceleyebilirsiniz

MAYIS

KONU: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 04.05.2021 tarih ve 261 sayılı 2020 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

28 NUMARALI KARAR: Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Cetvelleri incelenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. ve 34.a maddeleri gereğince Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi uyarınca Belediye Encümenince incelenip karar bağlanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-b maddesi gereği Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.

GİDER:

BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK     5.324.000,00.-

EK ÖDENEK                                    2.700.000,00.-

GENEL TOPLAM                             8.024.000.00.-

BÜTÇE GİDER TOPLAMI               7.901.163,95.-

İPTAL EDİLEN ÖDENEK                   122.836,05.-

 

FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GİDERLERİMİZ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                    972.540,89.-TL 

01.01-PERSONEL   GİDERLER                                                      552.601,27.-TL

01.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD         44.519,23.-TL

01.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                 249.536,49.-TL

01.05-CARİ TRANSFERLER                                                               9.641,82.-TL

01.07-SERMAYE TRANSFERLERİ                                                 116.243,10.-TL

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                        6.928.523,06.-TL

06.01-PERSONEL GİDERLERİ                                                    1.342.290,51.-TL

06.02-SOSYAL GÜVENLİK KURUM DEVLET PRİMİ GİD         224.639,32.-TL

06.03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                               3.262.008.14.-TL

06.06-SERMAYE GİDERLERİ                                                       2.099.685,09.TL

                           TOPLAM                                                           7.901.163,95.-TL 

BELEDİYE GELİRLERİ:

FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN                           5.324.000,00.-TL

GEÇEN YILDAN DEVİR TAHAKKUKU           1.862.300,33.-TL

2020 YILI TAHAKKUKU                                   10.202.495,20.-TL

TOPLAM TAHAKKUK                                      12.061.535,10.-TL

2020 YILI NET TAHSİLATI                                8.646.344,17.-TL

TAHSİLATTAN RD VE İADELER                     1.079.184,19.-TL

DEVİR TAHAKKUK                                           3.415.190,93.-TL

 

 

01-VERGİ GELİRLERİ                                                   833.849,20.-TL

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ            3.651.605,42.-TL

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                         581.804,38.-TL

05-DİĞER GELİRLER                                                 3.464.493,36.-TL

06-SERMAYE GELİRLERİ                                         1.193.776,00.-TL                                                                                                       

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER        1.080.630,76.-TL

                                                               TOPLAM         8.646.344,17.-TL

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR: 

2020 Mali yılı bütçesi tahmini gideri 5.324.000,00.TL olup, faaliyet dönemi içerisinde 2.700.000,00.-TL ek bütçe ilave edilmiş olup,2020 yılı bütçesi net bütçe ödenek toplamı 8.024000,00.TL dir. Cari yıl içinde bütçe gideri toplamı 7.901.163,95.-TL dir.  Gelir-gider bütçe denkliği sağlanmıştır 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında toplam 7.901.163,95.- TL. Harcama yapılmış olup, artan 122.836,05.-TL ödenek mali yılın sonunda iptal edilmiştir. harcama kalemleri itibarı ile yapılan harcamalar toplamı yukarıda verilen listede gösterildiği gibidir. 

Belediyemiz 2020 mali yılı tahmini gelir bütçesi 5324.000,00.-TL olarak hazırlanmış olup, faaliyet dönemi içerisinde önceki dönemden devreden gelir tahakkuk: 1.862.300,33.-TL devreden tahakkuktan terkin 6.757,40.-TL dir. 2020 yılı tahakkuku 10.202.495,20.-TL olup toplam tahakkuk 12.061.535,10.TL dir. tahakkuk gerçekleşmiştir. 2020 yılında net tahsilat 8.646.344,17,-TL olup, Mali yılın sonunda 1.079.184,19-TL gelir tahakkuku 2021 yılına devretmiştir.

01.01.2019-31.12.2020 tarihleri arasında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile istihkak sahiplerine ödenmek üzere toplam 9.445.718,89-TL. emanete alınmış olup,6.309.944,30.- TL. İlgili Kurum ve kuruluşlar ile istihkak sahiplerine iade edilmiştir. 2020 yılından 2021 yılına 3.135.774,50.-TL. emanet devretmiştir.

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumları Hesabına devirde dahil olmak üzere belediye borcu 3.830.040.,94.-TL, dir.  Borçlar 7256 sayılı kanuna göre yapılandırılmıştır. Ödeme planına uygun olarak ödemelerin yapılması için gerekli itina gösterilecektir.

-İller Bankasından çekilen kredi borcu devirde dahil olmak üzere toplam 5070.786,47.-TL olup, bu tutardan 651.830,82.-TL’sı ödenmiş olup 4.418.958,65,.-TL  2021 yılına devretmiştir.

-Denizbank tan çekilen kredi borcu 300.000,00.-TL anapara + 85.194,01 faiz = 385.194,01 olup, bu tutardan 214.116,60.-TL ödenmiş olup, 171.077,37.-TL 2021 yılına devretmiştir.

BANKA İŞLEMLERİ.

31.12.2020 tarihinde nakit mevcudumuz Halk Bankasında 0363-07000027 nolu cari hesabımızda 684,03.-TL, 0363-07000044 nolu cari hesabımızda 250.681,30.-TL olmak üzere toplam 251.363,33.-TL, Ziraat bankasında 5001: nolu hesabımızda 9.532,92.-TL, 5005: nolu yapı denetim hesabımızda 6.948,66.-.TL olmak üzere toplam 16.481,50.-TL.-TLdir. Denizbank İller bankası hesabımızda 4.391,90.TL Her üç bankada genel toplam 272.236,70.-TL dir Nakit mevcudumuzun tamamı 2021 mali yılına devretmiştir.

İncelemesi tamamlanan 2020 mali yılı Bütçe Kesin Hesabı ve cetvelleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca Belediye Meclisimizce mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

KONU:08.01.2021 tarih ve 10 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Avrupa Birliği projeleri kapsamında Erasmıs+Leonardo Davinci programı mesleki eğitim ve istihdam projesinin iptal edilmesi konusunun görüşülşmesi.

29 NUMARALI KARAR:DP Team Gmbh Şirketi ile proje başlangıç 20/01/2021 tarih ve bitiş tarihi 24.12.2021 olan 3. Erasmus Leonardo Davinci Programı İstihdam Projesi işbirliği protokolü  Belediye Başkanlığımızca imzalanmış olsa da, işbirliği protokolünün tarafımızca feshedilmesine ve protokole ilişkin Belediyemiz 08.01.2021 tarih ve 10 sayılı Meclis kararı da iptal edilmesine mevcudun oy birliği ile iptal edilmiştir.

--------
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye