Başlıksız Belge
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Kararları
Yıllara Göre Meclis Kararları


Yıllara Tıklayarak Geçmiş Meclis Kararlarını İnceleyebilirsiniz

OCAK

OCAK AYI MECLİS KARARLARI(08.01.2021)

KONU:2021 Yılı içinde Meclis toplantı gün ve saatleri ile meclis tatail ayının belirlenmesi.

1 SAYILI KARAR:Belediye Başkanı, Belediyemizce 2021 yılı içerisinde yapılacak Meclis toplantılarının her ayın ilk haftasının Cuma günü saat 14:00'da yapılmasına ve Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler? Meclisimizce mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

KONU:2021 Yılı Belediye Meclis üyeleri ve Komisyon üyeleri aylık huzur hakkı ödeneği konusunun görüşülmesi.

2 SAYILI KARAR:Belediye Başkanı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği 2021 yılında Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin aylık huzur hakkı olarak  meclis başkan, üyelerine ve komisyon üyelerine ödenmesini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler? Meclisimizce mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.

KONU:Zabıta memurlarına verilecek fazla mesai ücreti hakkında görüşülmesi.

3 SAYILI KARAR:2021 yılı Bütçe Kanununa göre "Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi işletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), Belediye Meclisi  kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak mektuen ödenir." denmektedir. Ancak 10.000 nüfusun altında olan Belediyelerde belirlenen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti en fazla 321,00.-TL ödenebilmektedir. Bu nedenle Belediyemiz Zabıta personellerine 2021 yılı Bütçe Kanununda belirlenen tavan üzerinden maaşına ek olarak verilmesine, Meclisimizce meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

KONU:Tam zamanlı sözleşmeli mimar sözleşme yenilenmesi konusunun görüşülmesi.

4 SAYILI KARAR:Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli Mimar çalıştırmıştık. 2021 yılında da aynı personelle tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden Belediyemizde tam zamanlı olarak sözleşmeli 1 adet  Mimar çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin Mimar kadrosu ünvanındaki personele 4.746,14.-TL. net ücret verilmesine,  Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay 2021 yılı için Maliye Bakanlığı’nın 09/01/2021 tarih ve 27998389-010.06.02-E.9167 sayılı genelgesinin 3. Maddesinin  a) bendine göre ilgili personel için 2021 yılına ait sözleşmesinde belirtilen Mimar, kurumumuzda 01/01/2021 tarihinde işe başlayacak olup 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar yıllık hizmet süresine karşılık olarak bu genelgeye ekli 2 sayılı ek ödeme oranları cetvelinde belirtilen 0-11 (dahil) yılı arası olanlar için (% 130) denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödemenin verilmesine,  sözleşmenin 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmasına Meclisimizce mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. 

KONU:Tam zamanlı sözleşmeli gıda mühendisi sözleşme yenilenmesi konusunun görüşülmesi.

5 SAYILI KARAR:Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli Mühendis çalıştırmıştık. 2021 yılında da aynı personelle tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden Belediyemizde tam zamanlı olarak sözleşmeli 1 adet  Gıda Mühendisi çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin Mühendis kadrosu ünvanındaki personele 4.746,14.-TL. net ücret verilmesine,  Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay 2021 yılı için Maliye Bakanlığı’nın 09/01/2021 tarih ve 27998389-010.06.02-E.9167 sayılı genelgesinin 3. Maddesinin  a) bendine göre ilgili personel için 2021 yılına ait sözleşmesinde belirtilen Gıda Mühendisi, kurumumuzda 01/01/2021 tarihinde işe başlayacak olup 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar yıllık hizmet süresine karşılık olarak bu genelgeye ekli 2 sayılı ek ödeme oranları cetvelinde belirtilen 0-11 (dahil) yılı arası olanlar için (% 130) denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödemenin verilmesine,  sözleşmenin 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmasına Meclisimizce mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. 

KONU:Tam zamanlı sözleşmeli Tekniker sözleşme yenilenmesi konusunun görüşülmesi.

6 SAYILI KARAR:Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli Tekniker çalıştırmıştık. 2021 yılında da aynı personelle tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden Belediyemizde tam zamanlı olarak sözleşmeli 1 adet  Tekniker çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin Tekniker kadrosu ünvanındaki peronele 3.766,25.-TL. net ücret verilmesine,  Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay 2021 yılı için Maliye Bakanlığı’nın 09/01/2021 tarih ve 27998389-010.06.02-E.9167 sayılı genelgesinin 3. Maddesinin  a) bendine göre ilgili personel için 2021 yılına ait sözleşmesinde belirtilen Tekniker, kurumumuzda 01/01/2021 tarihinde işe başlayacak olup 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar yıllık hizmet süresine karşılık olarak bu genelgeye ekli 2 sayılı ek ödeme oranları cetvelinde belirtilen 0-7 (dahil) yılı arası olanlar için (% 85) denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödemenin verilmesine,  sözleşmenin 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmasına Meclisimizce mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. 

KONU:Tam zamanlı sözleşmeli Tekniker sözleşme yenilenmesi konusunun görüşülmesi.

7 SAYILI KARAR:Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli programcı çalıştırmıştık. 2021 yılında da aynı personelle tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden Belediyemizde tam zamanlı olarak sözleşmeli 1 adet  Programcı çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin Programcı kadrosu ünvanındaki peronele 3.775,49.-TL. net ücret verilmesine,  Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay 2021 yılı için Maliye Bakanlığı’nın 09/01/2021 tarih ve 27998389-010.06.02-E.9167 sayılı genelgesinin 3. Maddesinin  a) bendine göre ilgili personel için 2021 yılına ait sözleşmesinde belirtilen Bilgisayar Programcısı, kurumumuzda 01/01/2021 tarihinde işe başlayacak olup 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar yıllık hizmet süresine karşılık olarak bu genelgeye ekli 2 sayılı ek ödeme oranları cetvelinde belirtilen 0-15 (dahil) yılı arası olanlar için (% 100) denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödemenin verilmesine,  sözleşmenin 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmasına Meclisimizce mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. 

KONU:Tam zamanlı sözleşmeli Tekniker sözleşme yenilenmesi konusunun görüşülmesi.

8 SAYILI KARAR:Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli programcı çalıştırmıştık. 2021 yılında da aynı personelle tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden Belediyemizde tam zamanlı olarak sözleşmeli 1 adet  Programcı çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin Programcı kadrosu ünvanındaki personele 3.775,49.-TL. net ücret verilmesine,  Sözleşmeli personele, yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay 2021 yılı için Maliye Bakanlığı’nın 09/01/2021 tarih ve 27998389-010.06.02-E.9167 sayılı genelgesinin 3. Maddesinin  a) bendine göre ilgili personel için 2021 yılına ait sözleşmesinde belirtilen Bilgisayar Programcısı, Kurumumuzda 01/01/2021 tarihinde işe başlayacak olup 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar yıllık hizmet süresine karşılık olarak bu genelgeye ekli 2 sayılı ek ödeme oranları cetvelinde belirtilen 0-15 (dahil) yılı arası olanlar için (% 100) denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödemenin verilmesine,  sözleşmenin 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmasına Meclisimizce mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. 

KONU:Belediyemiz Fen işlerinde çalıştırılmak üzere geçici işçi inşaat mühendisi alınması konusunun görüşülmesi.

9 SAYILI KARAR:5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinde Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinde personel atama Başkanın yetkisinden olduğundan konu ile ilişkin herhangi bir karar alınmayıp sehven alındığı anlaşılmıştır.

KONU:Belediyemiz Fen işlerinde çalıştırılmak üzere geçici işçi inşaat mühendisi alınması konusunun görüşülmesi.

10 SAYILI KARAR:08.01.2021 günü saat 14:00‘da Belediye Meclis Salonunda toplanan meclisimizin gündeminin 13.maddesinde yer alan Başkanlık Makamının 04.01.2021 tarih ve 2 sayılı yazıda AB Proje katılımcıları ile ilgili teklif okundu.

KARAR:

DP Team GmbH kurumu tarafından onaylanan Avrupa Birliği projeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim projesi için isimleri ve T.C. numaraları ;

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

NAME

SURNAME

I.D.

NO

NAME

SURNAME

I.D.

1.

EKREM

DOĞAN

10005082130

26.

FUAT

TUNCEL

11313038628

2.

BAHRİ

DOĞAN

10002082676

27.

BEŞİR

KILIÇ

54679591444

3.

MUSTAFA

YILMAZER

30233407710

28.

İBRAHİM HALİL

DEMİR

22481664878

4.

KUDRET

YILMAZER

71812021866

29.

YAHYA

EKİNCİ

13181975296

5.

ALİ

YILMAZER

36215208412

30.

BERAT

AKKUŞ

10170085394

6.

MEHMET

YILMAZER

36218208358

31.

NİGAR

PEHLİVAN

14942916220

7.

FATMA

SARI

60265192810

32.

CEYLAN

GÜMÜŞ

62569328742

8.

TANER

SARI

47650617714

33.

MUSTAFA

KÖFTECİ

40901051022

9.

BEYZA HİLAL

KARAÇALI

59113371224

34.

EMİNE

AKER

48679791270

10.

SAMİ

GÜRBÜZ

23218070788

35.

NABİ

GÜLEÇ

32696324184

11.

İBRAHİM

YÜCEL

12091407026

36.

SÜLEYMAN

GÜLER

21484909726

12.

İSMET

ÖNCEBE

21787081846

37.

ADEM

DAMAR

49144777430

13.

RAMAZAN 

YALÇIN

15172304788

38.

SEYHAN

DAMAR

13064980348

14.

İSLİM

ERDOĞAN

10461067016

39.

MEHMET

BULUT

10448278374

15.

SİBEL

DOĞAN

69418100290

40.

SİBEL

KAÇAR

23357633608

16.

İMHAN

UZUNTAŞ

10770054240

41.

MEHMET

ERDOĞAN

39395102372

17.

ENSARİ

TUNCEL

11670026610

42.

YUNUS

ERDOĞAN

39260106894

18.

BEDİR

GÜNEŞ

66061212318

43.

FIRAT

ABACI

24781017088

19.

MEHMET

GÜNEŞ

10580345736

44.

EMRE

POLAT

23530060504

20.

HALİL

DOĞAN

24092611814

45.

İBRAHİM

ARSLAN

14185489932

21.

MEHMET

ERDOĞAN

10374070080

46.

MUSTAFA

KASIMOĞLU

10442139992

22.

ÖMER FURKAN

ERDOĞAN

19961750244

 47.

MÜSLÜM 

KASIMOĞLU

35860291374 

23.

MÜSLÜM

SAĞIR

33791288876

48.

RASİM

YURDDAŞ

68311241130

24.

MESUT

ARSLAN

30137410694

49.

RECEP

ORUÇLİ

35884290582

25.

ABDULLAH

TAŞÇI

12345003592

50.

YUNUS

ARSLAN

13519512186

 

adlı kişilerin bu mesleki eğitim projesi kapsamında  20.01.2021 ile 24.12.2021  tarihleri arasında Erasmus + ve  Leonardo Da Vinci Programı İstihdam projesi kapsamında Almanya’nın Hamburg kentine gitmeleri, mesleki eğitimi edinmeleri, bu mesleki eğitim sonucunda istihdam edilmeleri ve yapılacak her türlü harcamanın proje bütçesinden karşılanacağını belirtmekle birlikte gerekli projenin oluşturulması, evrakların hazırlanması, yurt dışı giriş-çıkış işlemlerinin yürütülmesi ve hizmet pasaportu çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına dair Belediye Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

KONU:Zabıta Müdürlüğünün 04.01.2021 tarih ve 1 sayılı İl hayvanları koruma kurulu kararları hakkında yazısının görüşülmesi

11 SAYILI KARAR:Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün yazısında belirtilen 16.12.2020 tarih ve İl Hayvanları Koruma Kurulunun 26 sayılı kararın 1'inci maddesinde Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırma gibi rehabilite çalışmalarının yapılabilmesi için protokol yapılması ile iligili olarak, konunun ertelenmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

KONU:Bir önceki meclis toplantımızda karar alınamayıp ertelenen Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 100 sayılı Sibel KORKMAZ'aait dilekçesi hakkındaki yazısının görüşülmesi.

12 SAYILI KARAR:Bir önceki Meclis toplantımızda karar alınamayıp ertelenen Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 100 sayılı Sibel KORKMAZ'a ait dilekçesi ile ilgili olarak, Meclisimizce herhangi bir karar alınamayıp konunun daha sonraki Meclis toplantısında  tekrardan gündeme getirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

KONU:İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünün 16.08.2016-27.11.2020 tarihleri arasındaki Belediyemiz genel iş ve işlemlerin denetimi ile ilgili raporu hakkında görüşülmesi.

13 SAYILI KARAR:Belediyemizin 16.08.2016 tarih ve 27.11.2020 tarihleri arasındaki  Genel iş ve işlemlerinin teftişi ile ilgili  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünün 10.12.2020 tarih ve 63/50 sayılı denetim raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun "Denetim kapsamı ve türleri" başlıklı 55. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Meclisimize okunmuş  olup, Meclis üyelerine bilgi verilmiştir.

2021/OCAK AYI GÜNDEM DIŞI GÖRÜŞÜLEREK ALINAN KARARLAR

14 SAYILI KARAR:

Meclis gündemimizde olmamasına rağmen Görülen ihtiyaç üzerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine istinaden aşağıda belirtildiği şekilde ek bütçe yapılmasına, Teşvikiye Belediye Meclisinin 08.01.2021 günlü toplantısında karar verildi.

 

EKLENEN ÖDENEK

                                                              Mevcut Ödenek        Aktarılan Ödenek        Kalan Ödenek

03.08.09.01- Diğer Taşınmaz Yapım,     0,00 TL.                 1.000.000,00-TL.        1.000.000,00-TL.

                    Bakım ve Onarım Gider.                                       

                                                                 Toplam:  1.000.000,00.-TL

 

YENİ GELİR

                                                                Bütçeye Konan         Ek Ödenek             Toplam Ödenek

800.06.01.09.99-Diğer Çeşitli               199.650,00- TL.   1.000.000,00-TL.    1.199.650,00- TL.

                         Taşınmaz Satış Gelirleri

--------
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye