Başlıksız Belge
   Kent Rehberi
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Kararları
Yıllara Göre Meclis Kararları


MAYIS 2024 OLAĞAN MECLİSİ

03.05.2024 MAYSI AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2024 yılı Olağan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 03.05.2024 Cuma günü saat 14.30’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yoklamada Meclis üyesi Edip COŞKUN’un olmadığı görüldü. Yoklamaya katılmayan meclis üyesinin mazeret bildirmediği, diğer meclis üyesi arkadaşların toplantıya katıldıkları görüldü. Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti.

 

2024 Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde, Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen 1 adet teklif olan 03.05.2024 tarihli, 20724 sayılı “Şirket Temsilcisi Atanması” konulu teklifinde Teşvikiye Belediyesi Personel Limited Şirketi ve TEŞBEL TURİZM LTD.ŞTİ’de, Belediyemizi temsilen yetkili atanması konulu talebin gündemimize eklenerek meclisimizde görüşülmesini teklif ederek işaretli oylamaya sundu ve talep oybirliği ile kabul edilerek gündemin sonuna eklendi. Meclis Başkanı başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme başka teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.04.2024 tarih ve 05 sayılı “2023 Mali Yılı Kesin Hesabı” ile ilgili teklifinin görüşülmesine geçiyorum.

       Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.04.2024 tarih ve 05 sayılı yazısı gereğince Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Cetvelleri incelenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. ve 34.a maddeleri gereğince Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi uyarınca Belediye Encümenince incelenip karar bağlanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-b maddesi gereği Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmekte olup,

       Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Cetvellerinin gelen ek dosya kapsamında incelenmiş ve yapılan görüşmeler ve yapılan işari oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca Teşvikiye Belediye Meclisinin 03.05.2024 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi. (Mustafa NURTEN, Savaş İNTEPE, İsmail YILDIZ, Fatma GÜLTEKİN, Selçuk ÖZTÜRK, Murat DURSUN, Mehmet DEMİR, Erdem ÖZCAN (8) kabul ve Ayşegül ASLAN (1) çekimser (2023 Yılında Belediye Meclisinde yer almadığı ve konuyla ilgili bilgisi olmadığı beyanıdır Belediye Meclisimizce mevcudun çokluğu ile kabul edilmiştir. (Karar No: 22)

Ek 2. Gündem Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.05.2024 tarihli, 20724 sayılı “Şirket Temsilcisi Atanması” konulu teklifinin görüşülmesine geçiyorum.

Meclis gündemimizde olmamasına rağmen görüşülmesi lazım gelen Belediye Meclisimizce meclis gündemimizde olmamasına rağmen görüşülmesi lazım gelen 08.04.2024 tarih ve 21 sayılı meclis kararında bazı hususların eksik yazılması nedeniyle söz konusu kararın iptal edilerek; Belediyemizin hâkim ortak olarak hisse sahibi bulunduğu şirketleri olan, 8400577180 vergi kimlik numaralı TEŞVİKİYE BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ’ne ve 1020925163 vergi kimlik numaralı TEŞBEL TURİZM LTD.ŞTİ ünvanlı şirketlerde Şirket müdürü olarak görev yapan, Belediyemizin temsilcisi olarak hareket eden .................T.C. kimlik numaralı Murat GÖK'ün görevinin sonlandırılmasına ve yerine Teşvikiye Belediyesi tüzel kişiliğini temsilen gerçek kişi olarak ..................... T.C. kimlik numaralı Mustafa KESKİN'in imza yetkilisi olarak görevlendirilmesine,

Ayrıca 8400577180 vergi kimlik numaralı TEŞVİKİYE BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ’nin 06.05.2024 tarihinde saat 10.00’da yapacağı temsilci değişikliği, temsilciye verilecek ücretin belirlenmesi gündemli konuları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi .......................T.C. kimlik numaralı Mustafa KESKİN'in temsil etmesine,

1020925163 vergi kimlik numaralı TEŞBEL TURİZM LTD.ŞTİ’nin 06.05.2024 tarihinde saat 11.00’da yapacağı temsilci değişikliği, temsilciye verilecek ücretin belirlenmesi gündemli konuları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi yine ........................T.C. kimlik numaralı Mustafa KESKİN'in temsil etmesine, Teşvikiye Belediye Meclisinin 03.05.2024 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 23)

Teşvikiye Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 03.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

 

  Mustafa NURTEN                                  Murat DURSUN                             İsmail YILIDZ

  Belediye Başkanı                                     Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

--------
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye