Başlıksız Belge
   Kent Rehberi
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Kararları
Yıllara Göre Meclis Kararları


ARALIK 2023 OLAĞAN MECLİSİ

01.12.2023 ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Aralık Ayı Meclis Toplantısı 01.12.2023 Cuma günü saat 14.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yoklamada tüm meclis üyesi arkadaşların toplantıya katıldıkları anlaşılmaktadır.

 

Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti.

 

2023 Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

       Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde, herhangi bir teklif ve önerinin olup olmadığını sormuş ve olmadığı görülerek teklifler kısmına geçilmiştir.

 

       Meclis Başkanı: Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım teklifler kısmına geçiyorum. Gündemimizin 1.Maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/11/2023 tarihli, 19158 sayılı “Emekli Personelin Kıdem Tazminatı Ödenmesi.” konulu teklifinde Belediye personelimizden 1 işçimizin emekli olması sebebiyle kendisine ödenecek tazminatın belediye bütçesinin yetersizliği nedeniyle İller Bankası A.Ş. tarafından kredi kullanılarak karşılanması hususunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmekte olup,

Belediye personelimizden 1 işçimizin emekli olması sebebiyle kendisine ödenecek tazminatın belediye bütçesinin yetersizliği nedeniyle İller Bankası A.Ş. tarafından kredi kullanılarak karşılanması hususunun

       Meclisimizce yapılan müzakerede; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/11/2023 tarihli, 19158 sayılı “Emekli Personelin Kıdem Tazminatı Ödenmesi.” konulu teklifi uygun görülerek, Belediye personellerinden 1 işçimizin emekli olması sebebiyle kendisine ödenecek tazminatın belediye bütçesinin yetersizliği nedeniyle İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılarak karşılanması teklifinin onaylanmasına, Teşvikiye Belediye Meclisince oybirliği ile karar verilmiştir. (Karar No: 31)

Meclis Başkanı: Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım teklifler kısmında Gündemimizin 2. Maddesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27/11/2023 tarihli, 19162 sayılı “Katip Üye Seçimi.” konulu teklifinde Belediye Meclisi Başkanlık Divanında boşalan 1 Katip (Asıl) üyenin yerine yeni üye seçimi yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmekte olup, 

       Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin “Başkan vekilleri ve kâtip üyelerin seçimi” başlıklı 19’uncu Maddesinde uyarınca, gizli oylama ile yapılan 1 Asıl Katip üye Seçimi için 10 oy pusulası kullanılmış; kapalı ve mühürlü zarf ve oy pusulaları açılarak oy tasnifine geçilmiştir. Abdulhamit BAKIŞ 9 oy, Murat GÖK 1 oy almış olup, yapılan oy tasnifi okundu. 2024 yılı Yerel seçimleri yapılıncaya kadar, kalan süreyi tamamlamak üzere Abdulhamit BAKIŞ’ın Başkanlık Divanı Asıl Katip Üyesi olarak seçilmesine, Teşvikiye Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarihli Aralık ayı Olağan meclis toplantısında Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No: 32)

 

Meclis Başkanı: Arkadaşlar herhangi bir görüş ve önerisi olan var mı? Yok. Olmadığına göre

 

Teşvikiye Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı, 01.12.2023 tarihinde 1. birleşim olmak üzere gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

 

 

 

Mustafa NURTEN                              Murat DURSUN                               Fatma GÜLTEKİN     

 Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

--------
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye