Başlıksız Belge
   Kent Rehberi
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Kararları
Yıllara Göre Meclis Kararları


ŞUBAT 2024 OLAĞAN MECLİSİ

02.02.2024 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2024 yılı Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı 02.02.2024 Cuma günü saat 14.30’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yoklamada Meclis üyesi Murat GÖK’ün olmadığı görüldü. Adı geçen meclis üyesinin mazeret belirtmediği anlaşılmış olup yok yazılmasına karar verildi, diğer meclis üyesi arkadaşların toplantıya katıldıkları görüldü. Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti.

 

2024 Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde,

1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.02.2024 tarihli, 19829 sayılı “Teşvikiye Amatör Spor Kulübüne Nakdi Yardım Yapılması” konulu teklifi,

2. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.02.2024 tarihli, 19828 sayılı “Kredi Kullanılması” konulu teklifi ve,

3. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.02.2024 tarihli, 16 sayılı “Kredi Kullanılması” konulu teklifinin gündemimize eklenerek meclisimizde görüşülmesini teklif ederek işaretli oylamaya sundu ve talep mevcudun oybirliği ile kabul edilerek 3 adet konu gündemin sonuna eklendi. Meclis Başkanı başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme başka teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

Meclis Başkanı: Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım teklifler kısmına geçiyorum gündemimizin 1.Maddesi olan, Fen İşleri Müdürlüğünün 29/01/2024 tarihli, 19781 sayılı ve “Baz İstasyonu Hakkında” konulu yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde;

Beldemiz Karşıyaka Mahallesi Liman Caddesi 243 Ada 1 Parsel Pafta:G22-D-12-A-1-C Teşvikiye\Çınarcık /Yalova adresinde, Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından Site No:V3455, N 40 38’ 37,50” E 29 03’ 49,88” koordinatlarında direk üzerinde baz istasyonu kurulması talep edilmekte olup, belirtilen koordinatlardaki yerin Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketine 10 yıl süre ile kiraya verilmesine ve 10 yıllık kiranın peşin olarak tahsil edilmesine, Belediye Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No: 9)

 

Meclis Başkanı: Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım gündemimizin Ek 2. Maddesi olan  Meclis gündemimizde olmamasına rağmen görüşülmesi lazım gelen Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.02.2024 tarihli, 19829 sayılı “Teşvikiye Amatör Spor Kulübüne Nakdi Yardım Yapılması” konulu yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde;

Beldemizde faal bulunan Teşvikiye Belediyesini spor alanında temsil eden amatör Teşvikiye Belediye Spor Kulübü ilgi (a) dilekçesinde futbol branşında ayni ve nakdi yardım talebinde bulunmuş olup, 

Yapılan bu talebe ilişkin olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14’üncü maddesinin (b) bendi “(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir” hükmü uyarınca Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılabilecek nakdi yardım üst sınırının belirlenmesi istenmiş ve ilgi (b) yazı ile 2023 yılı Genel Bütçe vergi gelirlerinden tahakkuk eden 14.161.435,68 TL'nin binde on ikisinin 169.937,23 TL' ye tekabül ettiği, sonuç olarak; nakdi yardımın üst sınırı göz önünde bulundurularak, Teşvikiye Belediye Spor Kulübüne 169.937,23 TL nakdi yardımın yapılmasına Belediye Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No: 10)

Meclis Başkanı: Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım gündemimizin Ek 3. Maddesi olan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.02.2024 tarihli, 19828 sayılı “Kredi Kullanılması” konulu yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde;

Meclis gündemimizde olmamasına rağmen görüşülmesi lazım gelen ve Kurumumuz cari borçlarının ödenmesi için İller Bankası A.Ş.’den 945.000,00- (Dokuzyüzkırkbeşbin)TL (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa NURTEN’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. (Karar No: 11)

 

Meclis Başkanı: Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım Meclis gündemimizde olmamasına rağmen görüşülmesi lazım gelen Ek 4. Gündem Maddesi olan, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.02.2024 tarihli, 16 sayılı “Kredi Kullanılması” konulu yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde;

Belediyemiz cari borçlarının ödenebilmesi amacıyla  Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla Belediyemizin cari borç ödemeleri için kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den faiz masraflar hariç olmak üzere 945.000,00.-TL Teminat mektubu (gayri nakdi kredi kullanılmasına) alınması, alınan teminat mektubu ile Özel ve Kamu Sermayeli bankalardan 36 ay vadeli ana parası 945.000,00-TL olmak üzere kredi kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa NURTEN’e tam yetki verilmesine Belediye Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No: 12)

 

Teşvikiye Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı 02.02.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

 

  Mustafa NURTEN                           Murat DURSUN                    Abdulhamit BAKIŞ

  Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                         Meclis Katibi

--------
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye